7 nguyên tắc bất di bất dịch với dịch vụ khách hàng. 25-04-2018

Nếu muốn thành công trong kinh doanh, chất lượng dịch vụ khách hàng là một yếu tố không thể xem nhẹ. Và để duy trì được [...]

>> Xem thêm
80% doanh số thực chất được tạo ra bởi 2% khách hàng! 25-04-2018

Bạn hãy quên công thức 80/20 kỳ diệu – 80% doanh số đến từ 20% khách hàng – vốn [...]

>> Xem thêm
Thuật ngữ TVC 26-04-2018

Trong quá trình sản xuất TVC có rất nhiều từ ngữ chuyên ngành, dưới đây là một trong số những từ mà bạn cần biết .

>> Xem thêm

02439364912